Oferta

Innowacyjna ,,Metoda doświadczania świata"  - pedagogika Marii Montessori

 
Oferta skierowana do rodziców, którzy wiedzą, jak ważny jest przemyślany, zaplanowany i dostosowany do wieku oraz możliwości dziecka typ edukacji.
 
 

 Charakterystyka zajęć:

 

 • dzieci pracują z edukacyjnym materiałem dydaktycznym dostępnym w sali,
  który wybierają samodzielnie spośród działów:

  • życie praktyczne, sensoryka (najmłodsi), matematyka, język, kultura, botanika, geografia, muzyka, sztuka, nauka lub kącik czytelniczy;

 • materiały uczą w sposób prosty, występują w formie reprezentacji wizualnej różnych pojęć abstrakcyjnych, którymi można manipulować;

 • materiały są autokorektywne - nie ma możliwości popełnienia błędu, dziecko jest w stanie samo sprawdzić postępy swojej pracy;

 • zdobywając interesującą ich wiedzę, rozwijają wiele umiejętności jednocześnie (motoryka mała i duża, logiczne myślenie, kreatywność);

 • uczą się odpowiedzialności (za swój proces edukacji, za swoje czyny w stosunku do środowiska oraz innych uczniów),

 • uczą się samodzielności (w myśleniu abstrakcyjnym, krytycznym, refleksyjnym,

  w wykonywaniu rozmaitych zadań, do których wszelkie potrzebne materiały są dostarczone przez lektora)

 • uczą się współpracy (polegającej na umiejętności wspólnego podejmowania decyzji, rozwijaniu demokracji, budowaniu umiejętności pracy w zespole, grupie, pracy wspólnej, gdzie każdy ma swoje obowiązki, które złożone w całość tworzą spójny wytwór wspólnej pracy; poprzez rozwijanie umiejętności kooperacji następuje także nauka szanowania zdania i opinii drugiej osoby);

 • uczą się dbania o otoczenie, w którym przebywają;

 • dzieci budują w sobie wewnętrzną motywację, rozwijają koncentrację i umiejętność pracy w ciszy;

 • zajęcia wspaniale stymulują rozwój emocjonalny i społeczny (dzięki temu, że dzieci są w różnym wieku i przebywają na jednej, wspólnej przestrzeni)

 • dzieci uczą się od siebie wzajemnie, starsi wspierają młodszych, budząc w sobie - tak często zapominaną w dzisiejszych czasach - empatię;

 • zajęcia odbywają się bez sztucznego podziału na grupy wiekowe (dzieci w różnym wieku przebywają na sali wspólnie);

 • atmosfera bliska jest tej w domu;

 • zajęcia wykorzystują metodę CLIL - Content and Language Integrated Learning – która pozwala na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu innych przedmiotów, np. biologii, historii, geografii. Zawierają w sobie również przykładowo rozszerzenia w postaci elementów edukacji muzycznej (np. przy omawianiu zwierząt, uczniowie poznają ,,Karnawał Zwierząt” C. Saint-Saënsa, ćwicząc przy tym również wyobraźnię i słuch muzyczny), edukacji plastycznej, technicznej (którą można stosować to wielu tematów, wykonując np. wspólne makiety domów, przy okazji ucząc części domu i nazw pomieszczeń), poznawanie świata – a więc edukacji geograficznej, poznawanie świata przyrody, elementy zoologii, edukacji biologicznej, botaniki itd.) oraz kształcenie wyobraźni, pobudzanie w nich nowych zainteresowań z obszarów im nieznanych;

 • ...a wszystko to w języku angielskim :)

  

Szkoła w swej części alternatywnej oferuje o wiele więcej, niż metody powszechnie stosowane.

 • akcentuje aktywny udział ucznia w edukacji,
 • naukę poprzez bezpośrednie doświadczenie
 • uczestniczenie w procesie powstawania wiedzy
 • porusza o wiele więcej dogłębnych, życiowych kwestii pomijanych przez podręczniki szkolne, a ciekawych i niezwykle rozwijających, poszerzających horyzonty myślowe uczniów.
 • prawdziwe życie, otaczający świat i procesy w nim zachodzące (np. przemiana gąsienicy w motyla), są dla dziecka niezwykle fascynujące, ponieważ dopiero ten świat poznaje.
 • daje także o wiele większą swobodę uczniom do decydowania, czego chcą sie uczyć,
 • daje możliwość wyrażenia ich potrzeb, określania zainteresowań i rozwijania talentów. 

 

"Metoda tradycyjna"

Metoda polega na standardowej, dobrze wszystkim znanej pracy z podręcznikiem, dzięki której dzieci poznają świat w towarzystwie zabawnych przyjaciół z podręcznika. Uczniowie poznają słownictwo i frazy przydatne w życiu codziennym, podzielone tematycznie na tzw. unity, wśród których będą m.in.:
 • kolory;
 • kształty;
 • cyfry;
 • rodzina;
 • dom (pomieszczenia, meble, części budynku);
 • jedzenie;
 • części ciała;
 • pogoda;
 • zmysły;
 • ubrania;
 • zabawki.

Metoda ,,Storytelling” z elementami metody tradycyjnej

Metoda polega na radosnym opowiadaniu historii, piosenek czy piosenko-bajek. Zabawy z bajką, tańczenie ich, śpiewanie a przy okazji poznawanie wielu ciekawostek ze świata (np. zwierząt) sprawiają najmłodszym dzieciom wiele radości.

 • Zajęcia urozmaicane są o elementy edukacji muzycznej, plastycznej czy np. geograficznej. 
 • wykorzystują metodę CLIL - Content and Language Integrated Learning – która pozwala na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu innych przedmiotów, np. biologii, historii, geografii.
 • Zawierają w sobie przykładowo rozszerzenia w postaci elementów edukacji muzycznej (np. przy omawianiu zwierząt, uczniowie poznają ,,Karnawał Zwierząt” C. Saint-Saënsa, ćwicząc przy tym również wyobraźnię i słuch muzyczny), edukacji plastycznej, technicznej (którą można stosować to wielu tematów, wykonując np. wspólne makiety domów, przy okazji ucząc części domu i nazw pomieszczeń) gdzie wykorzystywane są materiały dostarczane przez lektora, poznawanie świata – a więc edukacji geograficznej, poznawanie świata przyrody, elementy zoologii, edukacji biologicznej, botaniki itd.) oraz kształcenie wyobraźni, pobudzanie w nich nowych zainteresowań z obszarów im nieznanych;

Zajęcia indywidualne / dla dorosłych

Dostosowane do potrzeb klienta (np. kurs konwersacyjny, wakacyjny, zawodowy).
Zajęcia trwają 45-60 minut.