O szkole i o mnie

O mnie

 
Nazywam się Maria Bednarek, jestem właścicielką szkoły językowej
Curiosity Language School. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim
z zakresu pedagogiki szkolnej z tytułem magistra. Posiadam także uprawnienia pedagogiczne z zakresu wczesnej edukacji z językiem angielskim dzięki ukończonym studiom licencjackim. Uzyskałam uprawnienia do nauczania języka angielskiego
na innych poziomach edukacji obowiązkowej dzięki certyfikatowi CAE
(Certificate in Advanced English).
 
Posiadam rozległe, ponad 7-letnie przygotowanie zarówno teoretyczne
jak i praktyczne w zawodzie nauczyciela przedszkolnego, nauczyciela wczesnej edukacji oraz lektora języka obcego. Doświadczenie zawodowe rozpoczęłam zdobywać na studiach, pracując w różnych placówkach - przedszkolach publicznych, niepublicznych, szkole językowej oraz placówce Montessori.
 
Uczestniczyłam i wciąż uczestniczę w licznych kursach oraz konferencjach poszerzających moje umiejętności i wiedzę. Są to m.in. Program Wczesnej Edukacji Montessori realizowany w Polskim Instytucie Montessori, cykl indywidualnych spotkań akademickich (tutoring) w Uniwersytecie Gdańskim, w zakresie tematu ,,Pedagogika Marii Montessori we wczesnej edukacji”, Międzynarodowe Konferencje Montessori odbywające się co roku w Warszawie, kurs językowy CAE
(Certificate in Advanced English), kurs ,,Animator zabaw dla dzieci”, 
kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz liczne konferencje metodyczne realizowane przez wydawnictwa Macmillan, Oxford
oraz Pearson.

O szkole

 

Idea

 

Idea szkoły powstała w efekcie niechęci do szkół tradycyjnych, gdzie uczniowie są traktowani przedmiotowo, jako jednostki, które od samego początku trzeba wszystkiego nauczyć, które muszą biernie siedzieć w ciszy i słuchać, nawet jeżeli znają odpowiedź na zadane pytanie. Szkoła tradycyjna tkwi również w błędnym przekonaniu, iż uczniowie nie zdobywają wiedzy poza jej murami.

 
Curiosity Language School traktuje ucznia podmiotowo, jako jednostkę myślącą, samo stanowiącą o sobie, potrafiącą wyrazić własne opinie i potrzeby, która posiada swój własny, niezwykle ważny zasób wiedzy, który można połączyć z nowymi treściami podczas zajęć.
 

 

Zajęcia w Curiosity Language School

 
  • są w pełni dostosowywane do uczniów – ich zainteresowań, potrzeb, poziomu, na którym się znajdują wg klasyfikacji CEFR (poziom biegłości językowej) oraz ich naturalnych predyspozycji;
  • innowacyjne metody nauczania
  • szeroki wybór kursów - wybrany wspólnie przez lektora, rodziców oraz uczniów – od metod tradycyjnych, transmisyjnych, naukę poprzez opowiadanie bajek i śpiewanie piosenek, po zajęcia, którym towarzyszą nowoczesne elementy metod alternatywnych - pedagogiki Marii Montessori oraz Heleny Parkhurst.
  • poszczególne rodzaje kursów wykorzystują metodę CLIL - Content and Language Integrated Learning – która pozwala na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu innych przedmiotów, np. biologii, historii, geografii. Zawierają w sobie także rozszerzenia w postaci elementów edukacji muzycznej (np. przy omawianiu zwierząt, uczniowie poznają ,,Karnawał Zwierząt” C. Saint-Saënsa, ćwicząc przy tym również wyobraźnię i słuch muzyczny), edukacji plastycznej, technicznej (którą można stosować to wielu tematów, wykonując np. wspólne makiety domów, przy okazji ucząc części domu i nazw pomieszczeń), poznawanie świata – a więc edukacji geograficznej, poznawanie świata przyrody, elementy zoologii, edukacji biologicznej, botaniki itd.) oraz kształcenie wyobraźni, pobudzanie w nich nowych zainteresowań z obszarów im nieznanych. 
 
Z Planu Daltońskiego (pedagogika Helen Parkhurst) zaczerpnięte są elementy dotyczące stosunku uczniów do nauki:
 
  • odpowiedzialność (za swój proces edukacji, za swoje czyny w stosunku do środowiska oraz innych uczniów),
  • samodzielność (w myśleniu abstrakcyjnym, krytycznym, refleksyjnym, w wykonywaniu rozmaitych zadań, do których wszelkie potrzebne materiały są dostarczone przez lektora)
  • współpracę  (polegającą na umiejętności wspólnego podejmowania decyzji, rozwijaniu demokracji, budowaniu umiejętności pracy w kolektywie, w zespole, grupie, pracy wspólnej, gdzie każdy ma swoje obowiązki, które złożone w całość tworzą spójny wytwór wspólnej pracy; poprzez rozwijanie umiejętności kooperacji następuje także nauka szanowania zdania i opinii drugiej osoby).
 
ponadto szkoła praktykuje:
 
  • zwalczanie we wszystkich grupach tzw. przemocy symbolicznej (wyzwiska, przezwiska, ,,żarty”, ośmieszanie, wytykanie błędów, potknięć, pomyłek, braku wiedzy, itd.), która ignorowana, bardzo negatywnie wpływa na rozwój emocjonalny oraz psychiczny (zwłaszcza u małego dziecka) i niejednokrotnie prowadzi do zaburzeń własnego wizerunku, osobowości.
  • nauka szacunku do drugiego człowieka, jego zdania, opinii i poglądów, 
  • nauka prowadzenia konstruktywnych dyskusji – bez kłótni, krzyków i wzajemnego przerywania wypowiedzi.
 
 
 
Ups! Taka galeria nie istnieje!